In België......

De regering telt 5 vrouwen op 15 ministers, en geen enkele vrouw bij de staatssecretarissen. Slechts een kwart van de vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU heeft werk, tegenover de helft van de mannen. Bij de vredegerechten en de politierechtbanken zijn drie kwart van de rechters mannen.

(Kijk naar ons brochure van 2010 (faire lien))

boules4champs nl

Wij zien vier actieterreinen, vier domeinen die cruciaal zijn om de vrouwen van de hele wereld te bevrijden. De eisen uit deze bundel zijn opgesteld door vier werkgroepen in de WVM. Wij zijn ons er evenwel van bewust dat deze actieterreinen onderling samenhangen en deel uitmaken van een globale visie op een nieuwe wereld van gelijkheid en solidariteit. Wij hebben ook gestreefd naar een zo groot mogelijke weerspiegeling van de diversiteit van vrouwen (migrantenvrouwen, oudere vrouwen, lesbiennes, vrouwen zonder papieren, gehandicapten, enz.) in onze eisen. Dit was mogelijk omdat onze leden ook zeer divers zijn. Het geheel van onze eisen vormt de basis voor een werk van pleitbezorging en politieke controle in eigen land. We willen deze eisenbundel zoveel mogelijk gebruiken om rekenschap te vragen aan onze politieke vertegenwoordigers over hun engagementen en hun verwezenlijkingen.