In België......

De regering telt 5 vrouwen op 15 ministers, en geen enkele vrouw bij de staatssecretarissen. Slechts een kwart van de vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU heeft werk, tegenover de helft van de mannen. Bij de vredegerechten en de politierechtbanken zijn drie kwart van de rechters mannen.

(Kijk naar ons brochure van 2010 (faire lien))

boules4champs nl

Wij zien vier actieterreinen, vier domeinen die cruciaal zijn om de vrouwen van de hele wereld te bevrijden. De eisen uit deze bundel zijn opgesteld door vier werkgroepen in de WVM. Wij zijn ons er evenwel van bewust dat deze actieterreinen onderling samenhangen en deel uitmaken van een globale visie op een nieuwe wereld van gelijkheid en solidariteit. Wij hebben ook gestreefd naar een zo groot mogelijke weerspiegeling van de diversiteit van vrouwen (migrantenvrouwen, oudere vrouwen, lesbiennes, vrouwen zonder papieren, gehandicapten, enz.) in onze eisen. Dit was mogelijk omdat onze leden ook zeer divers zijn. Het geheel van onze eisen vormt de basis voor een werk van pleitbezorging en politieke controle in eigen land. We willen deze eisenbundel zoveel mogelijk gebruiken om rekenschap te vragen aan onze politieke vertegenwoordigers over hun engagementen en hun verwezenlijkingen.

WVM

De Wereldvrouwenmars is een netwerk van acties over heel de wereld tegen armoede en voor de herverdeling van de rijkdom, tegen geweld en voor de integriteit van vrouwen.

De Wereldvrouwenmars ontstond in 1996 en is snel een wereldbeweging geworden waar je niet omheen kunt en waarbij zich in het jaar 2000 bijna 6.000 vrouwengroepen uit 163 landen en wereldstreken aansloten.
In België heeft de Mars meer dan 80 vrouwenorganisaties gemobiliseerd. Op 14 oktober 2000 hebben 35.000 vrouwen deelgenomen aan een Europese betoging. De wereld - afsluitingsmars voor de Verenigde Naties in New York was 2 dagen later.

De Wereldvrouwenmars maakt het mogelijk Belgische vrouwengroepen zichtbaar te maken, te versterken en te verenigen rond de gemeenschappelijke eisen tegen geweld en armoede waarvan de vrouwen het slachtoffer zijn. De mars was de aanzet voor de oprichting van talrijke regionale groepen waarvan een aantal actief gebleven zijn.

De thema’s van de Wereldvrouwenmars:
De vier centrale thema’s van de WVM zijn:

“ Armoede & economische onafhankelijkheid - vrouwen en waardig werk”
“Geweld tegen vrouwen”
“Vrede en demilitarisering”
“Verdediging van openbare basisvoorzieningen – Voedselsoevereiniteit”

Wat beogen we?

We gaan in 2010 terug op stap om:
– de ruime solidariteitsbeweging van de basis vrouwengroepen van de basis versterken en in stand houden zodat de Mars een gebaar van bevestiging van de vrouwen overal ter wereld betekent.
– de gelijkheid tussen vrouwen en mannen alsook deze tussen de volkeren bevorderen.
– een breed proces van volks opvoeding steunen waardoor alle vrouwen vanuit zichzelf en voor zichzelf de oorzaken van hun onderdrukking en de mogelijke alternatieven kunnen analyseren.
– de eisen en alternatieven omtrent armoede en geweld jegens vrouwen, die gemeenschappelijk zijn voor de vrouwenbewegingen in de wereld, naar voor schuiven op lokaal, regionaal en internationaal vlak.
– de regeringen, beleidsmakers en leden van de civiele maatschappij onder druk zetten om de nodige stappen te ondernemen voor de verbetering van de levensvoorwaarden en -kwaliteit van de vrouwen.