Eisen

Deze eisenbundel is het resultaat van de actieve samenwerking tussen alle organisaties en militante leden van de Wereldvrouwenmars België.
De Wereldvrouwenmars is een internationale, democratische beweging, die autonoom, transparant en creatief is. Ze groepeert meer dan 5000 netwerken, organisaties en militanten uit 164 landen en gebieden gedreven door dezelfde wil : manifesteren zolang niet alle vrouwen vrij zijn.
De eisen van de Wereldvrouwenmars zijn gegroepeerd rond twee thema’s die zowel op het lokale als op het mondiale niveau uitgewerkt werden : 1) geweld tegen vrouwen, vrede en demilitarisering en 2) gemeenschapsgoederen, openbare diensten en economische autonomie van vrouwen.